ZINKFLAKE

ZINKFLAKE
Fästelement med zinkflakebelägg enligt ISO 10683 med en motstånd på 480 h i saltspraytest enligt ISO 9227
och en justerad total friktionskoefficient på μ = 0,09 – 0,14 (VDA-friktionsfönster)

Dina fördelar
• ökad korrosionsbeständighet
• ingen risk för vätebritning
• krom (VI) -fri
• justerad friktionskoefficient