10.9

FÖRSÄNKT IN-SEX SKRUV
DIN 7991 / ISO 10642
Stål: 10.9