Plas-Fix® 45º

Plas-Fix® 45 ° -skruvar är en metrisk 3-lobig kroppsskruv som omfattar en 45 º gängprofil som möjliggör djup trådträngning i plastmaterialet. Den 3-lobiga kroppen tillåter förskjutet material att kyla flöde tillbaka till lättnadsområden, vilket minimerar radiell spänning och minskar risken för borrfel.